เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและเปิดดำเนินการวันที่ 23 ธันวาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เปิดดำเนินธุรกิจไอที โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจแต่ละประเภท นอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษา วางระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจธนาคาร หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ไมร่าภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการวางแผนรากฐานระบบการศึกษาด้านไอที โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคมโดยเปิดเว็บไซต์ www.miracomputers.com สำหรับผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูล เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา

 

ข้อมูลบริษัท

---------------------------------------------------------------- ***

    >>   CompanyMIRA COMPUTER INTERNATIONAL CO.,LTD
    >>   Location515 Ramintra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230
    >>   Telephone

(66) 2 943 0180,(66) 2-843-6999

    >>   Fax

(66) 2 843 6919
(66) 2 519 1265

    >>   Websitewww.miracomputers.com , www.pantipcity.com
    >>   EstablelishedDecember 23, 1991
    >>   Registered Capital30 Million Baht
    >>   Number of Employees78 Staffs
    >>   Scope of Business

- Consultant Service
- Installation Service
- After Sale Service
- Maintenance Service
- Leasing Program

 

สินค้าและแนวทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ดคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการบริหาร ที่รวมถึงความชำนาญในการออกแบบ จัดวางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ด มาโดยตลอด

  1. ธุรกิจค้าปลีกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมาย ตามความต้องการ โดยเน้นการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตามความต้องการ
  2. ธุรกิจด้านให้คำปรึกษาและออกแบบจัดหา ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริหารหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจ ตลอดเวลา ว่าอุปกรณ์และระบบต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  3. ธุรกิจขายตรง สำหรับโครงการต่างๆ ( Project Sales ) โดยการจัดจำหน่ายและติดตั้งและระบบไอทีมห้แก่หน่วยงาน ข้าราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมถึงการเข้าร่วมงานประมูลและจัดวางระบบไอที ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ
  4. ธุรกิจด้วน E-Commerce (Discount Store บน Internet) โดยเปิดบริการระบบเว็บไซต์ www.miracomputers.com เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างกว้างขวางขึ้น

 

รูปแบบการบริการของ บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  1. บริการให้คำปรึกษา (Consultant Service) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน ไอที พร้อมให้คำแนะนำวางแผนการจัดซื้อ จัดหา และวางระบบเครือข่ายไอทีเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต
  2. โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Program) บริการจัดฝึก และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานจนถึงระบบมืออาชีพให้ทันกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นตลอดเวลา
  3. บริการติดตั้ง (Installation Service) โดยผู้เชี่ยวชาญ อาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ด ทุกประเภทเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบโปรแกรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว
  4. บริการหลังการขาย (After Sales Service) เป็น บริการรับเปลี่ยน ซ่อมฟรีโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่บริษัทจัดจำหน่ายในช่วง เวลารับประกัน พร้อมบริการซ่อมนอกสถานที่ หรือนำเครื่องเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ ถนน รามอินทรา ซอย 89
  5. บริการดูแลรักษา (Maintenance Service) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับประกันทางเจ้าของบริษัทนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ด ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. บริการเช่า (Leasing Program) ให้บริการเช่าแลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าแต่ละ

 

   ความภาคภูมิใจ

2536 :เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับโรงงาน Delta Electronic, INC. ซึ่งตั้งอยู่ใน Export Processing Zone (EPZ) และมีส่วนแบ่งการตลาดจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
2545 :มียอดขาย Hard Disk และ OMS ยี่ห้อ Samsung เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ตามหลักสากล ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT และ NAC THAILAND โดยการรับรองจากสถาบัน AJA (ANGLO JAPANESE AMERICAN REGISTRARS) 
2550 :ร่วมลงทุนธุรกิจกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจขายส่งสินค้าประเภท Plastic Calling Card/Prepaid Card/ID or Member Card และสินค้าอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
2551 :เป็นผู้นำด้าน LED FULL COLOR DISPLAY 
2556 :ร่วมโครงการสำมะโนการเกษตร 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แท็บเล็ต SONORE ของบริษัทจำนวน 20,000 เครื่อง สำหรับเก็บข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเกษตรทั่วประเทศ โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย