เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งและเปิดดำเนินการวันที่ 23 ธันวาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เปิดดำเนินธุรกิจไอที โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจแต่ละประเภท นอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษา วางระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจธนาคาร หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ไมร่าภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการวางแผนรากฐานระบบการศึกษาด้านไอที โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคมโดยเปิดเว็บไซต์ www.miracomputers.com และ www.miratechs.com สำหรับผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูล เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา

 

ข้อมูลบริษัท

---------------------------------------------------------------- ***

    >>   CompanyMIRA TECHNOLOGY CO., LTD
    >>   Location515 Ramintra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230
    >>   Telephone

(66) 2 943 0180,(66) 2-843-6999

    >>   Fax

(66) 2 843 6919
(66) 2 519 1265

    >>   Websitewww.miracomputers.com , www.pantipcity.com
    >>   EstablelishedDecember 23, 1991
    >>   Registered Capital30 Million Baht
    >>   Number of Employees78 Staffs
    >>   Scope of Business

- Consultant Service
- Installation Service
- After Sale Service
- Maintenance Service
- Leasing Program

 

สินค้าและแนวทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ดคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการบริหาร ที่รวมถึงความชำนาญในการออกแบบ จัดวางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ด มาโดยตลอด

  1. ธุรกิจค้าปลีกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมาย ตามความต้องการ โดยเน้นการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตามความต้องการ
  2. ธุรกิจด้านให้คำปรึกษาและออกแบบจัดหา ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริหารหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจ ตลอดเวลา ว่าอุปกรณ์และระบบต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  3. ธุรกิจขายตรง สำหรับโครงการต่างๆ ( Project Sales ) โดยการจัดจำหน่ายและติดตั้งและระบบไอทีมห้แก่หน่วยงาน ข้าราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมถึงการเข้าร่วมงานประมูลและจัดวางระบบไอที ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ
  4. ธุรกิจด้วน E-Commerce (Discount Store บน Internet) โดยเปิดบริการระบบเว็บไซต์ www.miracomputers.com และ www.miratechs.com เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างกว้างขวางขึ้น

 

รูปแบบการบริการของ บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด

  1. บริการให้คำปรึกษา (Consultant Service) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน ไอที พร้อมให้คำแนะนำวางแผนการจัดซื้อ จัดหา และวางระบบเครือข่ายไอทีเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต
  2. โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Program) บริการจัดฝึก และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานจนถึงระบบมืออาชีพให้ทันกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นตลอดเวลา
  3. บริการติดตั้ง (Installation Service) โดยผู้เชี่ยวชาญ อาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ด ทุกประเภทเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบโปรแกรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว
  4. บริการหลังการขาย (After Sales Service) เป็น บริการรับเปลี่ยน ซ่อมฟรีโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่บริษัทจัดจำหน่ายในช่วง เวลารับประกัน พร้อมบริการซ่อมนอกสถานที่ หรือนำเครื่องเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ ถนน รามอินทรา ซอย 89
  5. บริการดูแลรักษา (Maintenance Service) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับประกันทางเจ้าของบริษัทนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ด ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. บริการเช่า (Leasing Program) ให้บริการเช่าแลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าแต่ละ

 

   ความภาคภูมิใจ

2536 :เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับโรงงาน Delta Electronic, INC. ซึ่งตั้งอยู่ใน Export Processing Zone (EPZ) และมีส่วนแบ่งการตลาดจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
2545 :มียอดขาย Hard Disk และ OMS ยี่ห้อ Samsung เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ตามหลักสากล ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT และ NAC THAILAND โดยการรับรองจากสถาบัน AJA (ANGLO JAPANESE AMERICAN REGISTRARS) 
2550 :ร่วมลงทุนธุรกิจกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจขายส่งสินค้าประเภท Plastic Calling Card/Prepaid Card/ID or Member Card และสินค้าอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
2551 :เป็นผู้นำด้าน LED FULL COLOR DISPLAY 
2556 :ร่วมโครงการสำมะโนการเกษตร 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แท็บเล็ต SONORE ของบริษัทจำนวน 20,000 เครื่อง สำหรับเก็บข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเกษตรทั่วประเทศ โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย