โทรศัพท์มือถือ

รายการสินค้า มือถือรหัสสินค้าราคาเต็ม

ลดราคา 30%

ขาย

LENOVO A269iMO-LN-01-0051,990700
LENOVO A369iMO-LN-01-0022,990800
LENOVO S930 MO-LN-01-006-016,9902,800
LENOVO A316iMO-LN-01-0081,990750
ASUS ZENFONE 5MO-AS-01-0025,9903,900
ASUS ZENFONE CMO-AS-02-0012,9901,500
AIS LAVA IRIS 550MO-AIS-05-0072,9901,900
AIS LAVA IRIS 800MO-AIS-03-0012,6901,880
AIS LAVA IRIS 750MO-AIS-05-0082,6901,880
ALCATEL  FONE 2001MO-AT-01-0011,390970
ALCATEL  TIGER X2 1013D / (10 ตัว 2,990)MO-AT-02-001490340
I MOBILE HITZ 106BMO-IM-106B519360
I MOBILE HITZ 17MO-IM-147990690
I MOBILE I-STYLE 218MO-IM-2182,4901,740
I MOBILE I-STYLE 219MO-IM-STYLE2192,4901,740
I MOBILE I-STYLE 710     MO-IM-STYLE7102,7901,390
I MOBILE I-STYLE 2.6MO-IM-2.61,9901,390
I MOBILE IQ 5.8MO-IM-IQ5.82,9902,090
I MOBILE IQ BIGMO-IM-IQBIG6,1904,330
I MOBILE IQ X LEONMO-IM-IQ-LEON6,9904,890
ACER LIQUID E700MO-AC-03-0015,9901,890
ACER LIQUID JADEMO-AC-01-0076,9903,490
ZTE V811WMO-ZTE V8111,390970
AIS SUPER COMBO 3.5 IRIS360MO-AIS-05-0062,6901,880
AIS SUPER COMBO 4.0 IRIS510MO-AIS-05-0032,9902,090
TRUE LENOVO 4G 2010MO-IM-TRUE LENOVO1,9901,390
LENOVO A3300CT-IN-03-0023,9902,790
LENOVO A5500 3,9902,790
I MOBILE I-STYLE 210 1,7901,250
UCAL 1,4901,040
LENOVO TRUE SPEEDY 4G 1,9901,390
LAVA 708 2,9902,090
ALCATEL  4301D 3,2902,300
I MOBILE I-STYLE 220 2,0901,460
I MOBILE HITZ 22 3G 1,190830
ACER Z220 2,9902,090
I MOBILE IQ PRO 12,9909,090
I-TAB FUN 3,9002,730
ALCATEL  5015E 3,9902,790

 

โน๊ตบุ๊ค

รายการสินค้า โน๊ตบุ๊ครหัสสินค้าราคาเต็ม

ลดราคา 30%

ขาย

ACER E1-470G 33214G1TMnkk/T001NB-AC-06-00413,9909,790
ACER E1-410-280204G50TMnkk/T005NB-AC-07-0019,9906,990
ACER E5-471G346F/T004NB-AC-08-009-0115,99011,190
ACER E5-473G-32HE 15,90011,190
ACER E5-473G-32ZB 15,90011,190
ACER E5-432GP33Q/T004NB-AC-09-01-00513,9909,790
ACER E5-432GP99Z/T007 13,9909,790
ACER E5-422 80FF/T003 14,99010,490
ACER Z1402 C9JR/T005NB-AC-09-01-0109,9006,990
LENOVO G4070- Core i3NB-LN-06-00313,9909,790
LENOVO G475-C50NB-38-12-39,9906,990
LENOVO G480-2020MNB-LN-01-00211,9908,390
LENOVO G480-COREi3NB-LN-01-00413,9909,790
LENOVO IDEAPAD 100 15IBY 9,9906,690
SAMSUNG TABS XE500T1C-G01THCT-SS-01-00115,9906,900 


ราคาขาย ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรุณาติดต่อสอบถามที่ [email protected]