Company

Mira Technology

บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

" ผู้นำด้านบูรณาการทุกเทคโนโลยี ช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้ก้าวล้ำนำสมัย เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน "

 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี สู่เว็บไซต์ www.miracomputer.com และ www.miratechs.com

 

                       

 

                                            เราคือ...ตัวแทนจำหน่าย                                                                           
                           บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ก่อตั้งและเปิดดำเนินการ
                           วันที่ 23 ธันวาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทดำเนินธุรกิจไอที
                           โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่มีชื่อเสียง
                           มากมายหลายผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจแต่ละประเภท
                           และยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษา วางระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
                           อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจธนาคาร
                           หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

                       

                                                            ข้อมูลบริษัท                                                                           
                           >> Company : MIRA TECHNOLOGY CO., LTD
                           >> Location : 515 Ramintra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230
                           >> Telephone : (66) 2-843-6999
                           >> Fax : (66) 2 843 6919,(66) 2 519 1265
                           >> Website : www.miratechs.com , www.miracomputers.com
                            www.pantipcity.com
                           >>
Establelished : December 23, 1991
                           >>
Registered Capital : 30 Million Baht
                           >>
Number of Employees : 78 Staffs
                           >>
Scope of Business : Consultant Service/Installation Service
                           After Sale Service/Maintenance Service/Leasing Program

 

 

                              สินค้าและแนวทางการจัดจำหน่าย                                                                           

                           1.ธุรกิจค้าปลีกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมาย ตามความต้องการ
                              โดยเน้นการบริการให้คำปรึกษาแนะนะ สร้างความประทับ ใจให้กับลูกค้า


                           2.ธุรกิจด้านให้คำปรึกษาและออกแบบจัดหา ติดตั้งวางระบบคอมพิวเตอร์รวม
                              ถึงบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดเวลาว่าอุปกรณ์และ
                              ระบบต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

                           3.ธุรกิจสำหรับโครงการ่ตางๆ (Project Sales) โดยการจัดจำหน่ายและติดตั้ง
                              ระบบไอทีให้แก่หน่วยงานราชการ และองคืกรเอกชน รวมถึงการเข้าร่วม
                              ประมูลและจัดวางระบบไอที ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ                           4.ธุรกิจด้าน E-Commerce (Discount Store บน Internet) โดยเปิดบริการ
                              ระบบเว็บไซต์ www.miracomputer.com และ www.miratechs.com
                              เพื่อเปิดโอกาสให่ธุรกิจทุกประเภทสามารถโฆษณาได้

 

 

                                                                ความภาคภูมิใจ

      2536 :               

  • เป็นผู้นำเข้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าจอภาพคอมพิวเตอร์ "SOCOS" โดยพัฒนาสินค้ากับ บริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ซึ่งตั้งอยู่ใน Export Processing (EPZ) และมีส่วนแบ่งการตลาดขอคอมพิวเตอร์ "S0C0S" เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

     2545 :      

  • มียอดขาย Hard Disk เเละ OMS ภายใต้เครื่องหมายการค้า Samsung เป็นอันดับ 1 ในไทย
  • ได้รับมาตราฐานคุณภาพตามหลักสากล ISO 9001:2000 UKAS QUALTY MANAGEMENT Cert และ NAC Thailand โดยการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese Amerigan Registrars)
     2550 :      
  • ร่วมลงทุนธุรกิจกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีนเพื่อธุรกิจขายส่งสินค้าประเภท Plastic Calling Card /Prepaid Card / ID or Member Card และสินค้าอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
     2551 :      
  • เป็นผู้นำด้าน LED FULL COLOR DISPLAY & MEDIA ทั้งภายในและภายนอก
     2556 :      
  • ร่วมโครงการสร้างสำมะโนการเกษตร 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการใช้แท็บเเล็ต SONORE ของบริษัท จำนวน 20,000 เครื่อง สำหรับเก็บข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเกษตรทั่วประเทศ โดยเป็นการพัฒนาโปรเเกรมสำหรับเเท็บเล็ต เพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งเเรกในประเทศไทย

                                         

                                           ช่องทางการสั่งซื้อ-สอบถามสินค้าและบริการต่างๆของเรา

 

 

 

        E: mail : [email protected]Live Chat Call Center : 02-843-6999ID Line : miratechs