ยืนยันการชำระเงินโดย

** ลูกค้าจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทก่อน จึงจะสามารถโอนเงินได้ โดยทางบริษัทจะต้องเช็คสินค้าก่อนหากมีทางเราจะโทรเเจ่งลูกค้า **

  แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02-843-6919 , 02-843-6909 หรือสแกน แล้วส่งมาที่อีเมล์

  [email protected]

  [email protected]

  • กรุณาแจ้งชื่อบริษัท ชื่อ - นามสกุลของตัวลูกค้า และที่อยู่ สำหรับออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง มาพร้อมกับการแจ้งการยืนยันการชำระเงิน
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะส่ง E-mail หรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันว่าได้รับการชำระเงิน แล้ว
    ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชม. กรุณาติดต่อ 02-843-6999 , 02-943-0180 , 094-484-9558 (ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์)
    หรือทางอีเมล์  [email protected][email protected]
  • หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าแล้ว