บริการดูแลและบำรุงรักษา (MA)

                 งานบริการด้าน Maintenance Service นี้ เป็นงานบริการที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าในกลุ่ม Banking ด้านการเงินการธนาคารต่างๆ ที่มีความต้อง

การงานบริการที่มากกว่า  Warranty  ของอุปกรณ์  หรือแม้แต่หมด  Warranty  แล้วก็ตาม  ที่ต้องการงานบริการที่รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง จึงทำให้เรา  ได้รับมอบหมายให้ดูแลบำรุงรักษา

อุปกรณ์ Hardware - Software ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ตามแต่ละองค์กร ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด งานบริการ ทำให้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราได้พัฒนา ทีมงานและระบบงานต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ

 

เหตุผลที่ควรมี MA 

1. พนักงานบริษัทใช้งานโปรแกรมไม่เป็น 
2. กรณีที่ซื้อโปรแกรมแกรมมาเเล้วเเต่ใช้งานไม่ได้
3. ไม่มีความรู้เรื่อง server หรือความรู้เรื่อง Network
4. Upgrade Version ของ Software เพื่อให้โปรแกรมทันสมัยไม่เป็น
5. บริษัทไม่มีทีมพัฒนา Application Software เป็นของตัวเอง 

 

เลือกแบรนด์เพื่อตรวจสอบรุ่นสินค้าของคุณ

 

 

 

ข้อเสียสำหรับ Application Software ที่ไม่มี MA 

1. หากโปรแกรมมีปัญหา เช่น ประมวลผลผิดพลาด ( Software Bug ) อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการจ้างเขียนโปรแกรมใหม่
เพราะบ้างปัญหาอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบหรือทำความเข้าใจในระบบเป็นเวลานาน
2. กรณีซื้อโปรแกรมไปใช้งานเเล้วพนักงานบริษัทลาออกอาจจะต้องมีการสอนการใช้งาน กันใหม่ ซึ่งถ้าหากใช้งานไม่เป็นหรือไม่ถูกต้อง
โปรแกรมอาจจะเกิดการคำนวนหรือมีข้อ ผิดพลาดกับระบบได้ 
3. กรณี Server มีปัญหาระบบใช้งานไม่ได้เลยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับบริษัทได้ เช่นระบบที่จะต้อง Online (ออนไลน์) ตลอดเวลา เป็นต้น

 

 

ทางบริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด จัดจำหน่าย อุปกรณ์ Hardware - Software พร้อมกับให้บริการ Maintenance สามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ 02-843-6999