ผลงานการติดติ้ง

งานติดตั้ง Solar Cell

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ออโต้ดีไซน์ จำกัด

                                               

งานติดตั้ง Projector  

บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร

 

งานติดตั้ง CCTV

บริษัท แอพคอน รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี

                                               

งานติดตั้ง CCTV  

บริษัท เคดีเอ็น สาขา สยามพารากอน

 

งานติดตั้งเดินสายCABLING

บริษัท เค เอส พี อุปกรณ์ จำกัด

                                               

งานติด จอLED Rental 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ